Mõjud

Keskkonnamõjude hindamine

Tuulepargi planeerimise osa on alati ka keskkonnamõjude hindamine. Sopi-Tootsi tuulepargi keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruanne valmis 2016. aastal.

Kõige olulisemana tegi hindamise aruanne ettepaneku planeering kehtestada ja tõi välja osade tuulikute võimaliku negatiivse mõju sookurgedele sügisrände ajal. Seetõttu kehtestati planeering tingimusega, et nende tuulikupositsioonide puhul viia läbi täiendavad uuringud pärast ülejäänud tuulikute valmimist.

Tutvu keskkonnamõjude strateegilise hindamise kokkuvõttega Tootsi Suursoo ala ja tuulepargi teemaplaneeringus (3. peatükk, 7. punkt) siin.

Tutvu keskkonnamõjude strateegilise hindamise täieliku aruandega siin.


Seotud teemad