Ehitus

Ehituse kestus

Tuulepargi rajamisega seotud ehitustööd algasid 2023. aasta alguses maaparandustöödega. Ehituse esimeses etapis tehakse kõik vajalikud eeltööd vundamentide rajamiseks ning kaablite paigalduseks.

Vundamentide betoneerimine on planeeritud 2023. aasta keskpaika ning sellele järgneb tuulikute püstitamine 2024. aasta hiliskevadel.

Projekti lõplik valmimine on plaanitud 2025. aasta teise kvartalisse.

Ehituse mõjud igapäevasele eluolule

Tuulepargi vahetus läheduses ei ole eluhooneid ning tööde piirkonnas ei teki kohalikele elanikele olulist häiringut.

Kõige rohkem annab ehitustegevusest märku tihenenud liiklus Tootsi asula lähistele jäävatel teedel ja Tootsi alevis Tööstuse tänaval, kus palume olla liiklejatel tähelepanelik ja jälgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid. Liikluse suuremat ümber korraldamist ehituse tõttu vaja ei ole, kuid väga lühiajaliselt võib see vajalik olla labade transpordi hetkel.

Ehituse ajajoon

2023
Veebruar
teede ja kraanaplatside rajamise algus
2023
Juuni
vundamentide rajamise algus
päikesepargi ehituse algus
2023
Juuli
elektritööde algus
2024
Mai
tuulikute transport
tuulikute püstitamine
2024
September
tuulepark alustab tootmist
2025
Esimene poolaasta
testimise ja täppisseadistamise periood

Seotud teemad