Kasu

Roheline energia ja kohalik kasu

Tuule- ja päikeseparkides toodetud elekter on süsinikneutraalne ja lisab turule taskukohase hinnaga elektrit. See aitab kaasa nii Eesti kliimaeesmärkide saavutamisele kui ka energiajulgeoleku tagamisele.

Kivisöest toodetud elektriga võrreldes hoitakse hübriidpargi aastase toodanguga ära ligi 700 000 tonni CO2 paiskumine õhku.

Tuulepargist saab Põhja-Pärnumaa vald igal aastal otsest rahalist kasu vastavalt riiklikule kohaliku kasu mudelile. Kohaliku omavalitsuse eelarvesse suunatav tasu sõltub tuulepargi toodangust ja elektrihinnast ning jääb arvestuslikult vahemikku 300 000 – 600 000 eurot. Tuulikutest kuni kahe kilomeetri kaugusele jäävate eluhoonete omanike tasu on kuni 4350 eurot aastas.

Lisaks sellele võimaldab Enefit Green otseliiniga ehk võrgutasuta elektritarbimist alajaamast kuue kilomeetri raadiuses ja kuni 20 megavati ulatuses. Samuti rajatakse tuulepargiga koos uus tee, mis lühendab kohalike elanike Tallinna-teed paarikümne kilomeetri võrra.


Seotud teemad